JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 08:23

วันที่ ๕  มีนาคม  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้ว  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเป็นพระราขกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ณ วัดน้ำซับ  ตำบลสระขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  นายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธาน  พระครูธำรงปริยัติคุณ  เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นำคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระแก้วและพุทธศาสนิกชนกว่า ๓๐๐ รูป/คน เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดสระแก้ว
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2015 เวลา 09:58

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วและทุกภาคส่วน  จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๓-๖  มีนาคม ๒๕๕๘  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบใบประกาศตั้งวัด
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 02:20

วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในการมอบใบประกาศตั้งวัด  ให้แก่ตัวแทนของวัดที่ได้รับประกาศตั้งวัดตามกฏหมาย  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์  จำนวน ๔ วัด  ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดเนินผาสุก
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:16

วันนี้  เวลา ๑๐.๓๙ น.  นายณฐกร  จิรภัคพงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า  ศาลาการเปรียญวัดเนินผาสุก  ตำบลสระขวัญ  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  พระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:25

จังหวัดสระแก้ว  โดยสำนักงานพระพุทะศาสนาจังหวัดสระแก้ว  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี  ๒๕๕๘  โดยครั้งที่ ๑  กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ วัดน้ำซับ  ตำบลสระขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เพื่อแสดงความจงรักรักดีต่อทั้งสองพระองค์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดใหม่ไพรวัลย์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:03

วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  นายณฐกร  จิรภัคพงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  และคณะ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา  ปิดทองฝังลูกนิมิต  วัดใหม่ไพรวัลย์  ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พระรัตนสราธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยนายสมยศ  ศิลปีโยดม นายอำเภอเมืองสระแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร