JA slide show
 
Home
ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 03:07

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ได้ตั้งศูนย์HOTLINE  แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาขึ้น  เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และภัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  โดยมีที่ทำการศูนย์อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 02:26

วันที่ ๕  มิถุนายน  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทะศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวังสมบูรณ์  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริยจิตตภาวนา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ. ศาลาสักทองรวมใจ  วัดทุ่งกบินทร์  ตำบลทุ่งกบินทร์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:38

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา  คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๐๔๓/๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาลำดวน    ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีพระพรหมสุธี  เจ้าคณะภาค ๑๒ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  เป็นประธานการเปิดการประชุมพร้อมกล่าวให้โอวาทธรรมแก่คณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ในการนี้  นายสุทะธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในเรื่อง  ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย  และในช่วงบ่าย  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เดินทางมาเป็นประธานในการมอบต้นจามจุรี  จำนวน ๑,๓๐๐ ต้น  ให้แก่คณะสงฆ์เพื่อนำไปปลุกตามวัดในโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ ตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรม โครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:36

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ  จัดการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านชุมชนรักษาศีล ๕  ตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  วัดปากน้ำภาษีเจริญ ณ  ลานสยามมินทร์  อำเภออรัญประเทศ  โดยมีนายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  พระรัตนสราธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมกันนี้จังหวัดสระแก้วได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯได้มอบหมายให้  พระราชสุตาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  รองเจ้าคณะะภาค ๔ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  และพระครูปลัดสัมพิพัฒน์ปัญญาจารย์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  เลขานุการรองเจ้าคณะะภาค ๔ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ ๓
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:46

 

วันที่ ๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ  สาลาการเปรียญ วัดถ้ำเขาแกรรจื  อำเภอเขาฉกรรจื  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 06:41

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗  ดังนี้

วันที่ วันที่ ๔ เมษายน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย้น  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์  นายอำเภอวังน้ำเย็น  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูรัตนวรรณาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น วัดเขาป่าแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร