JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาฯครั้งที่ ๖
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 10:49

วันที่ ๕  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๖  ณ ศาลาการเปรีญญวัดตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ ๕
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:53

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๕  ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองตะเคียน  ต. ไทยอุดม  อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  โดยมีนายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระมหาคำคูณ  จันทโชโต  เจ้าคณะอำเภอคลองหาด  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์ภาค ๑๒
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 03:42

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  นางสายภิญย์  สิชณนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๒ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  อำเภอเมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...
 
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 03:53

วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่  รณรงค์  ลงพื้นที่เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ จังหวัดสระแก้ว  เข้าร่วมสมัครในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ต.ท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาฯ ครั้งที่ ๕
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 04:18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๕  ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดหนองตะเคียน  ต.ไทยอุดม  อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๔๒๕๒๐๒-๓

 
ผอ.พศจ.สก ร่วมจัดรายการวิทยุฯเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระแก้ว
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015 เวลา 11:47

 

วันที่ ๒๕  มิถุนายนที่ผ่านมา  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมจัดรายการคุยสบายสไตล์พระพุทธฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz ในเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.  เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นายภัครธรณ์  เทียนไชย

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร