JA slide show
 
Home
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 05:06

 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  จังหวัดสระแก้ว  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ มาเป็นประธานในพิะีปิดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปลงผมนาค เทศน์สอนนาคและมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ รูป
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 07:23

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร  วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฏร์ มณฑลทหารบกที่ ๑๙  จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์  ตำบลโนนหมากเค็ง  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ ครั้งที่ ๕
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 07:14

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๕ ณ วัดสองพี่น้อง  ตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พระสิริวุฒิเมธี  รักษาการเจ้าคณะอำเภอตาพระยา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 11:27

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้วจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ที่พระราชทานให้จังหวัดสระแก้วอัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดแซร์ออ  ตำบลแซร์ออ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธาน  พร้อมด้วยนายสุเทพ  วงษ์พานิช  ปลัดจังหวัดสระแก้ว  นายวุฒิดนัย  สวัสดินฤนาถ  นายอำเภอวัฒนานคร  นายสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจและพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการตรวจเยื่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสระแก้ว
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 11:13

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะ ๓ จากส่วนกลาง  ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดสระแก้ว  ณ วัดศาลาลำดวน  อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว  โดยมีพระเทพสิทธิญาณรังษี  เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้พระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  พระรัตนสราธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  นายภัคธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยนางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 11:02

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดวังสมบูรณ์  ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายสุเทพ  วงษ์พานิช  ปลัดจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พระรัตนสราธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยพระภิกษุสาณเณรทุกวัด  นายกฤษณพันธุ์  เดชครุฑ  นายอำเภอวังสมบูรณ์  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษา  เข้าร่วมพิธีกว่า ๕๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

<<<คลิ๊กที่นี่>>>

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร