JA slide show
 
Home
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 11:16

 

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
จัดพิธีปลงผมนาคและมอบผ้าไตรผู้เข้าร่วมการอุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๖๔ รูป
โครงการบรรพชาอุปสมหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017 เวลา 05:21

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์เทศน์  นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พ่อค้า ประชาชน  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:01

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเข้าร่วมการจัดกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้จัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" และนิทรรศการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 07:35

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ทหาร ตำรวจ นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:40

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐         ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ทหาร  ตำรวจ  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:39

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยพระครูสุวัฒนภัทราภรณ์  เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดแก่งสีเสียด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย   อัยการ ทหาร ตำรวจ และ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนนิกชน นักเรียน ร่วมพิธี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดศาสนพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

<<<คลิ๊กที่นี่>>>

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร