JA slide show
 
Home
ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 03:07

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ได้ตั้งศูนย์HOTLINE  แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาขึ้น  เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และภัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  โดยมีที่ทำการศูนย์อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง มหกรรมปรองดองสมานฉันท์แห่งชาติ
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:52

 

วันที่ ๒๒  กรกฎาคม  จังหวัดสระแก้ว  จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป  ในมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ  ณ  วัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ  และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:40

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีการถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน  ของมูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์  ในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ที่ชุมนุมสงฆ์  วัดสระแก้ว พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีพระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:15

 

วันที่  ๙  กรกฏาคมที่ผ่านมา  นายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำพรรษาพระราชทานของมูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริโสภาพรรณวดี  ณ  ที่ชุมนุมสงฆ์วัดตาหลังใน  ตำบลตาหลังหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ ๕
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:04

 

วันที่ ๔  กรกฎาคมที่ผ่าน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคระสงฆ์อำเภอคลองหาด  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดคลองไก่เถื่อน  ตำบลคลองไก่เถื่อน  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีพระมหาคำคูณ  จันทโชโต  เจ้าคระอำเภอคลองหาด  เป็ปนประธานฝ่ายสงฆ์  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 02:26

วันที่ ๕  มิถุนายน  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทะศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวังสมบูรณ์  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริยจิตตภาวนา  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ. ศาลาสักทองรวมใจ  วัดทุ่งกบินทร์  ตำบลทุ่งกบินทร์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร