JA slide show
 
Home
พิธีแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017 เวลา 05:21

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์เทศน์  นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พ่อค้า ประชาชน  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:01

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเข้าร่วมการจัดกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ได้จัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" และนิทรรศการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 07:35

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ทหาร ตำรวจ นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:40

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐         ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ทหาร  ตำรวจ  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:39

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยพระครูสุวัฒนภัทราภรณ์  เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดแก่งสีเสียด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย   อัยการ ทหาร ตำรวจ และ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนนิกชน นักเรียน ร่วมพิธี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดศาสนพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:51

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดร่วมกับจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ และ นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ปลัดจังหวัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน โดยนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวจันทร คำดวง นักวิชาการศาสนาชำนาญการเข้าร่วมพิธีฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

<<<คลิ๊กที่นี่>>>

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร