JA slide show
 
Home
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 เวลา 07:37

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว โดยมี พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางศศิพัชร พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว     นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธี  โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วร่วมจัดศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:19

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 18.00 น. จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอและพระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ทั้งหมด ๑๐ รูป และ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัด ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ และ   นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการและการปฏิบัติงาน ของพระวินยาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:04

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดประชุม     ศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการและการปฏิบัติงาน         ของพระวินายาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการประชุม ร่วมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและพระวินายาธิการทุกอำเภอ พร้อมด้วย นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา ทุกคนเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมหารือการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 04:32

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และ     ผู้แทนกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า กิจกรรมเวียนเทียน การจัดนิทรรศการ   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" และโครงการรักษาศีล จิตบริสุทธิ์ แต่งชุดขาวในวันธรรมสวนะ

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:45

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) เวลา ๑๗.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางศศิพัชร พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ปลัดจังหวัด นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 เวลา 07:28

วันที่ 10 พ.ค.60 เวลา 08.00 น. จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย พระครูธรรมรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัด ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

<<<คลิ๊กที่นี่>>>

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร