JA slide show
 
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 02:47

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานมหากุศลในช่วงเทศการตรุษจีน  เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานผูกพัทธสีมาปิดทอง  ฝังลูกนิมิต  ประจำปี  ๒๕๕๙  จังหวัดสระแก้ว  ในช่วงระหว่างวันที่  ๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จำนวน ๔ วัด ดังต่อไปนี้

๑. วัดคลองตาสูตร  ตำบลคลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

๒. วัดคลองทรายเหนือ  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

๓. วัดเหล่าอ้อย  ตำบลหนองสังข์  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

๔.  วัดพุทธรัตนาราม  ตำบลทัพไทย  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานปิดทองฝังลูกนิมิต ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 03:01

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานผูกพัทธสีมา  ปิดทองฝังลูกนิมิต  ประจำปี ๒๕๕๙  จังหวัดสระแก้ว  ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จำนวน ๔ วัด ดังนี้

๑. วัดคลองตาสูตร  ตำบลคลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

๒. วัดคลองทรายเหนือ  ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

๓. วัดเหล่าอ้อย  ตำบลหนองสังข์  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

๔. วัดพุทธรัตนาราม  ตำบลทัพไทย  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  โทร  ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ -๓

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ ครั้งที่ ๑๐
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2015 เวลา 10:05

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระแก้ว  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๑๐  ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  พระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ ๙
วันศุกร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2015 เวลา 08:06

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น.  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ  ณ วัดโนนสาวเอ้  ตำบลผ่านศึก  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2015 เวลา 08:40

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วขอเชิญพุทธศาสนานิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาลำดวน  ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ ๘
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 09:50

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวังน้ำเย็น  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๘  ณ ศาลการเปรียญ  วัดวังน้ำเย็น  ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นายภัครธรณ์  เทียนไชย

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

<<<คลิ๊กที่นี่>>>

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร