JA slide show
 
Home
ผู้ว่าราชก่รจังหวัดสระแก้ว ถวายรายงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 14:24

 วันอาทิตย์ที่ ๒๔  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะ  พร้อมด้วยพระรัตนสราธิคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วและคณะ  เข้ากราบถวายรายงานการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านชุมชนรักษาศีล ๕  จังหวัดสระแก้ว  แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 08:48

วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  จังหวัดสระแก้ว  จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๐๐ น พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน ๘๓ รูป  โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานให้ศีล

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ ๖
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2014 เวลา 06:14

วันที่  ๕  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป้นพระราชกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ  ณ  ศาลาโภชนาการ  วัดหนองคุ้ม  ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  นายขัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 03:07

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ได้ตั้งศูนย์HOTLINE  แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาขึ้น  เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และภัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  โดยมีที่ทำการศูนย์อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง มหกรรมปรองดองสมานฉันท์แห่งชาติ
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:52

 

วันที่ ๒๒  กรกฎาคม  จังหวัดสระแก้ว  จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป  ในมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ  ณ  วัดสระแก้ว  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี  พระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ  และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:40

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา  นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีการถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน  ของมูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์  ในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ที่ชุมนุมสงฆ์  วัดสระแก้ว พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีพระราชธรรมภาณี  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร