JA slide show
 
Home
พิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ ๒ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 03:09

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้วและคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี  แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ ศาลการการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๗
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2015 เวลา 02:47

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสูง  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสว่าง  ตำบลหนองม่วง  อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ ๕
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 08:53

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๕  ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองตะเคียน  ต. ไทยอุดม  อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  โดยมีนายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระมหาคำคูณ  จันทโชโต  เจ้าคณะอำเภอคลองหาด  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาฯครั้งที่ ๖
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2015 เวลา 10:49

วันที่ ๕  สิงหาคม  ที่ผ่านมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๖  ณ ศาลาการเปรีญญวัดตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 03:53

วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่  รณรงค์  ลงพื้นที่เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ จังหวัดสระแก้ว  เข้าร่วมสมัครในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ต.ท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 03:42

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ที่ตั้ง  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

2.  เว็ปไซต์  http://skw.onab.go.th

3.  e- mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

4.  โทรศัพท์หมายเลข  037-425202

5.  โทรสารหมายเลข  037425203


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นายภัครธรณ์  เทียนไชย

ผอ.พศจ.สระแก้ว

นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

<<<คลิ๊กที่นี่>>>

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร