JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ ๓
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2015 เวลา 05:42

วันที่ ๗ พฤษภาคม  เวลา ๑๗.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๓ ณ วัดหนองหอย  ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จัหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 07:37

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  และคณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนา  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูผ่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ ๓ ณ วัดหนองหอย  ตำบล ผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และหากท่านใดที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำปานะเพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่  พระครูอาทรธรรมโสภณ  เจ้าอาวาสวัดหนองหอย  โทร ๐๘๑ - ๘๖๑๗๐๕๘

 
พิธีมอบประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 07:18

วันที่ ๒๙ เมษายน  เวลา ๐๙.๓๐  น.  นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในการมอบประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมบูรพา  ศาลากลางจังกวัดสระแก้ว  ให้แก่ตัวแทนของวัดที่มาดำเนินการขออนุญาตตั้งวัดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  จำนวน ๒ วัดคือ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โล่ห์เกียรติคุณโครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 07:09

นายณฐกร  จิรภัคพงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  รับโลห์เกียรติคุณ  ตามโครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ  ณ ห้องประชุมบูรพา  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ  ดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการและได้รับโลห์เกียรติคุณในครั้งนี้

 
ขอเชิญสามเณรสมัครเข้าร่วมโครงการ "สามเณรธรรมาสน์ทอง"
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 07:04

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญสามเณรในจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๘  โดยโครงการนี้  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้สามเณรอันเป็นรากแก้วแห่งพระศาสนา  ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง  ทั้งนี้  สามเณรที่มีความสนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด  ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว  สามารถสอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  โทร ๐๓๗-๔๒๕๒๐๒-๓  ในวัน เวลาราชการ

 
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือวัดประสบภัย
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 06:52

ด้วย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ตามเวลาของประเทสไทย  ได้เกิดเหตุเพลิงใหม้วัดพุทธรังษี ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ซึ่งตั้งอยุ่ที่เมืองฮัจจิโอจิ  กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  ส่งผลให้เสนาสนะเสียหายหมด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  จึงตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือวัดประสบภัยขึ้น  จึงขอเชิญเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือวันที่ประสบภัยดังกล่าว  ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ทั้งนี้  สามารถบริจาคและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  โทร ๐๓๗-๔๒๕๒๐๒-๓  ในวัน เวลาราชการ

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

วัดเขาป่าแก้ว

วัดนคธรรม

วิสัยทัศน์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคง ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมมาดำเนินชีวิต

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาป่าแก้ว
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองคุ้ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
วัดบ้านสระหลวง  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้ามาชมเว็บไซต์เพื่ออะไร