แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา  

                   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 
                   อาคารศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัด   ชั้น 2
                   หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม
                   อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 
                   โทรศัพท์-โทรสาร  037425202-3

สายด่วนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 
                               0625938967คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,098