เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดสระแก้ว

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดสระแก้ว

คณะสงฆ์มหานิกาย

เจ้าคณะอำเภอ  

 

คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว (ธ)


พระสมุห์อำนาจ  อคฺควํโส  รักษาการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว(ธ)

ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,103