สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว  ตามมติมหาเถรสมาคม  จำนวน ๑๐  แห่ง
ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๔

ที่ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส มติมส.ครั้งที่
1 เขาป่าแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว พระครูรัตนวรรณาภรณ์ ๓๐/๒๕๔๔
2 ศาลาลำดวน ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว พระครูสถิตสีลาภรณ์ ๑๔/๒๕๕๑
3 ถ้ำเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ ๑๔/๒๕๕๑
4 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต ๑๔/๒๕๕๑
5 หนองคุ้ม วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว พระครูสุตสีลาภรณ์ ๑๔/๒๕๕๑
6 ป่าหนองขาม แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว พระปลัดสุนทร กนฺตสีโล ๑๔/๒๕๕๑
7 เหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี ๑๔/๒๕๕๑
8 ตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว พระอธิการเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญฺโญ ๑๔/๒๕๕๑
9 หนองม่วง หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว พระครูสีลรัตนโกวิท    ๑๔/๒๕๕๑
10 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ ๑๔/๒๕๕๑

image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,090