การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดสระแก้ว (อ.ป.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ (๗ เม.ย. ๒๕๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.


คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว
ร่วมกับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ดำเนินการจัดการประชุม


"คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสระแก้ว
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕"
และ

"คณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำตำบล
จังหวัดสระแก้ว (อ.ป.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 
เพื่อร่วมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงาน
หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕"


ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ในการประชุมครั้งนี้
พระรัตนสราธิคุณ
เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้
พระสิริวุฒิเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย
เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ
คณะกรรมการเ
ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสระแก้ว
และคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำตำบล
จังหวัดสระแก้ว (อ.ป.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕


ทั้งนี้

นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย

นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


******************************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓

"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,901