"พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จ​​​​​​​พระนเรศวรมหาราช" (๒๕ เม.ย. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


"พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช"

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำบลวัฒนานคร 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วกำหนดการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมี
พระครูวัฒนานครกิจ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพระพิธีสงฆ์ รวมจำนวน ๑๐ รูป

การนี้
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนำกล่าวคำถวายราชสักการะ
ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน
ได้สร้างไว้ให้กับผืนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้
หัวหน้าผู้พิพากษา ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชน เข้าร่วมในพิธีนี้ อย่างพร้อมเพียง


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
นำโดย
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วย

นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตสาห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
และร่วมดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธี
ในพิธีการสงฆ์
รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพระพิธีสงฆ์ในพิธีครั้งนี้


***********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,928