"การประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕" (๒๖ เม.ย. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

"การประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว
และหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕"

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว


โดยมี
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว
เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม


ในการนี้
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

พร้อมด้วย
นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรประจำจังหวัดสระแก้ว
เป็นผู้นำหัวหน้าส่วนราชการสวดมนต์ก่อนเริ่มการประชุม

ต่อมา
ในเวลา ๑๓.๓๐ น.
"การประชุมคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว
และการประชุมความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕"
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว
มอบหมายให้
นายณัฐชัย นำพูลสุขสันติ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานการในประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้

นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
มอบหมายให้
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
เป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


***********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,904