ประชุมพระสังฆาธิการอำเภออรัญประเทศ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
“ประชุมพระสังฆาธิการอำเภออรัญประเทศ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”
          คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ จัดการประชุมพระสังฆาธิการอำเภออรัญประเทศ โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ฯ พร้อมด้วยพระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ และคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ
          ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,204