สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วแจ้งประกาศ ปฏิบัติงานแบบ"work from home" ระหว่างวันที่ ๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ในระยะที่ ๑)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  แจ้งประกาศ ปฏิบัติราชการที่บ้านแบบ "work from home"  ระหว่างวันที่  ๒-๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔
คิดต่อราชการสำนักงานในช่วงดังกล่าว ขอความเมตตาคณะสงฆ์ และหรือขอความกรุณาฆราวาส  ติดต่อทางโทรศัพท์ มาก่อนเพื่อความสะดวกในการนัดหมายและจัดลำดับ ช่วงเวลา เพื่อลดปริมาณผู้รับบริการ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒-๓

สายด่วน  ผอ.พศจ.สระแก้ว โทร.๐ ๖๒๕๙ ๓๘๙๖ ๗


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

  วันที่แผยแพร่  
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,636