สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว จัดรายการวิทยุทุกวันพุธ

             เมื่อวันพุธที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๕.๐๐  น. ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕  เมกกะเฮิรต (FM 103.25)  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  นายอัครนันท์  นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  มอบหมาย  นายกฤษธิพงษ์  งามยิ้ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว  ดำเนินรายการวิทยุชื่อรายการ "ฟังสบาย ไตส์ชาวพุทธ"  ซึ่งผู่้ดำเนินรายการร่วม ได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์   อินทรพันธุ์  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ก่อนหน้าเคยดำรงตำแหน่งหลายจังหวัด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว  โดยเนื้อหาในรายการเป็นการเชิญชวนให้ผู้ฟังรายการ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธที่ดี เป็นการทำงานเชิงรุกในการนำวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ว่า  “องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดํารงศีลธรรม นําสันติสุขอย่างยั่งยืน”  เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน สืบไป  ผู้ฟังสามารถคิดตามรับฟังรายการได้ทางเฟสบุ๊คของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ได้อีกหนึ่งช่องทาง

ชัชวาล/ถ่ายภาพ
โกเมน  จันทเขต /ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,060