ข้อมูลวัดอำเภอตาพระยา


ข้อมูลวัดอำเภอตาพระยา

ประกอบด้วย ๓ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


ตำบลตาพระยา
ตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย
ตำบลทัพราช - โคคลาน


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,901