ผู้บริหารและบุคคลากรสำนักงาน

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 

 

นายอัครนันท์  นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

นายกฤษธิพงษ์  งามยิ้ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

 

นางสาวเยาวภา  สมมิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกเมน  จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี  อรรคเศรษฐัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวอนันตา  สันติกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายชัชวาล  ตรีทศ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสำรวย  คำปลิว
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,074