ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 

 

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

นายกฤษธิพงษ์   งามยิ้ม

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวเยาวภา   สมมิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี  อรรคเศรษฐัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายโยธิน  อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ  อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

 
นายชัชวาล  ตรีทศ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสำรวย คำปลิว
พนักงานทำความสะอาด
 
       
       

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,786