การลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตเพื่อขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม)

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
       นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ของวัดไพรจิตรสามัคคีธรรม ในฐานะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขต เพื่อขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดไพรจิตรสามัคคีธรรม เป็นผู้นำชี้แนวเขตการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมด้วยกรรมการวัดไพรจิตรสามัคคีธรรมและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการชี้แนวเขตในครั้งนี้
       ทั้งนี้ วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม จะดำเนินการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่กำหนดทุกประการ และดำเนินการยื่นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,185