กิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาโครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
“กิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาโครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖”
นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานกิจกรรมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยนายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,606