การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
"การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)"
พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒
พร้อมด้วย พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 
พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ 
และพระสังฆาธิการผู้เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ 
ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๑๒ ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,623