รับมอบหนังสือวัดพระอารามหลวง ในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
“รับมอบหนังสือวัดพระอารามหลวง ในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)”
คณะอาจารย์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าพบนายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เพื่อมอบหนังสือดังกล่าวให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระเเก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,614