ลงพื้นที่การจัดงานวันคล้ายวันถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
“ลงพื้นที่การจัดงานวันคล้ายวันถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕” นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ ร่วมลงพื้นที่จัดงานฯ ในการนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยนายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระเเก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,593