พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลาสิกขาพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
"พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลาสิกขาพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพิธีการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,203