พศจ.สระแก้ว ถวายหน้ากากผ้า คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว

      วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔   พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้  นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนางสาวอนันตา สันติกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการถวายหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) แด่พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ   และพระครูสมุห์อำนาจ อคฺควํโส รักษาการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว(ธ) วัดป่าอรัญวาสี ธ)ตำบลหนองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปมอบให้กับวัดในเขตปกครองตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การถวายหน้ากากอนามัยแด่วัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ศุภาณี /ถ่ายภาพ
อนันตา/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,072