บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


บุคลากร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


ทำเนียบผู้อำนวยการ


image รูปภาพ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทำความสะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มกอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,999