บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


นายอำพร กุดแถลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ทำเนียบผู้อำนวยการ


นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
(รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา)


นางสาวมาณี ศรีประโคน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการศาสนา


นายชัชวาล ตรีทศ
พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวสำรวย คำปลิว
พนักงานทำความสะอาด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,229