พศจ.สระแก้ว เยี่ยมและนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

               วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวล  ๑๓.๓๐  น. นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย  นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และกิจการพระพุทธศาสนา นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการนางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนางสาวอนันตา สันติกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   ออกนิเทศก์และตรวจเยี่ยมโรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา​ โรงเรียนพระปริยัติธรรม​   แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว​ เพื่อถวายคำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) โดยมีพระครูวิศาลบุญญาภิรัต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน  โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา  เปิดสอนในระดับ ม.๑-๓  มีนักเรียนจำนวน ๒๖ รูป และเป็นสามเณรในพื้นที่ จึงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ เน้นมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) โดยการเว้นระยะห่าง งดเดินทางไปต่างพื้นที่ ล้างมือสม่ำเสมอ ในการนี้คณะครูและสามเณรนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อนันตา/ศุภาณี/ ภาพ
โกเมน/ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,066