ข้อมูลวัดอำเภออรัญประเทศ


ข้อมูลวัดอำเภอเมืองสระแก้ว

ประกอบด้วย ๑๐ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


ตำบลอรัญประเทศ
ตำบลเมืองไผ่
ตำบลคลองน้ำใส
ตำบลฟากห้วย
ตำบลหนองสังข์
ตำบลท่าข้าม
ตำบลคลองทับจันทร์
ตำบลหันทราย
ตำบลผ่านศึก - ทับพริก
ตำบลป่าไร่


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,920