ข้อมูลวัดอำเภอวัฒนานคร


ข้อมูลวัดอำเภอวัฒนานคร

ประกอบด้วย ๙ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


ตำบลวัฒนานคร
ตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๑
ตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๒
ตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๑
ตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๒
ตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๓
ตำบลผักขะ
ตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
ตำบลช่องกุ่ม - แซร์ออ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,895