ข้อมูลวัดอำเภอวังน้ำเย็น


ข้อมูลวัดออำเภอวังน้ำเย็น

ประกอบด้วย ๘ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


ตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๑
ตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๒
ตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๓
ตำบลวังน้ำเย็น - คลองหินปูน เขต ๔
ตำบลตาหลังใน เขต ๑
ตำบลตาหลังใน เขต ๒
ตำบลทุ่งมหาเจริญ เขต ๑
ตำบลทุ่งมหาเจริญ เขต ๒


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,906