ข้อมูลวัดอำเภอคลองหาด


ข้อมูลวัดอำเภอคลองหาด

ประกอบด้วย ๖ ตำบลสงฆ์
ดังนี้

ตำบลคลองหาด
ตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๑
ตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๒
ตำบลไทรเดี่ยว
ตำบลไทยอุดม
ตำบลซับมะกรูด


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,918