ข้อมูลวัดอำเภออเขาฉกรรจ์


ข้อมูลวัดอำเภอเขาฉกรรจ์

ประกอบด้วย ๖ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


ตำบลหนองหว้า เขต ๑
ตำบลหนองหว้า เขต ๒
ตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๑
ตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๒
ตำบลเขาสามสิบ
ตำบลพระเพลิง


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,916