ข้อมูลวัดอำเภอโคกสูง


ข่้อมูลวัดอำเภอโคกสูง

ประกอบด้วย ๔ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


ตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๑
ตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๒
ตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๑
ตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๒


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,892