จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนเช่น การออกบูธกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการของหน่วยงานต่าง ๆ การออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการมอบทุนการศึกษา และสิ่งของยังชีพแก่ประชาชน ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,369