พิธีฉลองสมณศักดิ์แสดงมุทิตาจิต พระราชมงคลวชิราทร

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
“พิธีฉลองสมณศักดิ์แสดงมุทิตาจิต พระราชมงคลวชิราทร”
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าว ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,611