การออกถวายความสะดวกและตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ธรรมศึกษาทุกชั้น) จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
"การออกถวายความสะดวกและตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ธรรมศึกษาทุกชั้น) จังหวัดสระแก้ว"
นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกถวายความสะดวกและตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ธรรมศึกษาทุกชั้น) จังหวัดสระแก้ว ณ สนามสอบธรรมศึกษาของจังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,584