จัดรายการวิทยุ "ฟังสบาย สไตล์ชาวพุทธ"

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๐ น.
นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินรายการวิทยุ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว คลื่น ๑๐๓.๒๕ MHz. รายการ "ฟังสบาย สไตล์ชาวพุทธ" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,584