การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

“การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด

และเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔”
ในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี พระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานการประชุม 
พร้อมด้วยเจ้าคณะภาค ๑๒ พระราชเวที
และพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 
ในการนี้พระรัตนสราธิคุณเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว 
พระสิริวุฒิธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วยพระมหาศราวุฒิ จิตตฺธนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ

และเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุม

การนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

นำโดย นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว 
ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย 
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
และนางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมการประชุมและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,968