การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำเจ้าอาวาสวัดหนองตะเคียนบอนและกรรมการวัดในการจัดงานผูกพัทธสีมา (ปิดทองผังลูกนิมิต)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วย
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
และ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำ
เจ้าอาวาสวัดหนองตะเคียนบอน

และกรรมการวัดในการจัดงานผูกพัทธสีมา
(ปิดทองผังลูกนิมิต) 
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ วัดหนองตะเคียนบอน
ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้
ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกประการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,443