การชี้แนวเขตที่ดินแทนวัด กรณีวัดอยู่ในเขตเทศบาล (วัดสวนป่า อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

การชี้ระวังแนวเขตที่ดินแทนวัดสวนป่า

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

มอบหมายให้ นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

ในการชี้ระวังแนวเขตที่ดินแทนวัดสวนป่า อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เนื่องจากวัดอยู่ในเขตเทศบาล ตามมติสังฆมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๔๙๖

โดยวัดสวนป่ามอบอำนาจให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เป็นผู้ดำเนินการแทนวัดในการชี้ระวังแนวเขตที่ดิน

ในการชี้ระวังแนวเขตที่ดินในครั้งนี้

พระมหาวิชัย ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสวนป่า

พร้อมด้วย

ไวยาวัจกรวัด กรรมการวัด และประชาชนในพื้นที่

ได้ร่วมกันเป็นพยานในการชี้ระวังแนวเขตที่ดินของวัดในครั้งนี้

ทั้งนี้

การชี้ระวังแนวเขตที่ดินวัดสวนป่าในครั้งนี้

ได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ด้วยความเรียบร้อยทุกประการจนแล้วเสร็จ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,956