กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ

๘ มกราคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดยมี

พระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์

และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน

เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

มอบหมายให้

นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกร

และอำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว

จนแล้วเสร็จพิธี

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,369