กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พระครูวัฒนานครกิจ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร

เป็นประธานในพิธีสงฆ์

พร้อมด้วย

พระมหาทวี วิสารโท

รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร

และพระสมณศักดิ์ในเขตอำเภอวัฒนานคร

ร่วมประกอบพิธีสงฆ์

การนี้

นายปริญญา โพธิสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ

และประชาชน

เข้้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

โดยในพิธีนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

นำโดย

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย

นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

และกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวเยาวภา สมมิตร

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโกเมน จันทเขต

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข

นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ

นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกร

และอำนวยความสะดวก

ในพิธีสงฆ์จนแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,953