กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว

เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน

เข้าร่วม

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวมาลินี สวยค้้าข้าว

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยความพร้อมเพียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,999