การตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสระแก้ว เป็นวันที่ ๒ (๒๗ ก.พ. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
โดย
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วย
นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบและอำนวยความสะดวก
ให้กับพระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง
ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวันที่ ๒ ของการสอบ
ณ สนามสอบวัดหนองกะพ้อ
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
(จังหวัดสระแก้วมีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ จำนวนกว่า ๕๖ รูป)
ซึ่งในการสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,895