บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ในวาระการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (7 เม.ย. 65)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
พร้อมด้วย
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ร่วมให้การต้องรับและแสดงความยินดีแก่


นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล

ในวาระการเข้า
รับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ณ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


 ต่อมา
ในเวลา ๐๘.๓๙ น.


นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วย
บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ร่วมกัน
กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
ดังนี้

๑. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


๒.
พระไพสิฐวิชิตชัย ณ หอพระไพสิฐวิชิตชัย
บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

๓. 
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บริเวณประตูทางออก
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

๔. 
ศาลพระภูมิเจ้าที่
บริเวณข้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

***********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,894