กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ออนไลน์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๒ เม.ย. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๑๐ น.
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

"กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ออนไลน์
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
ประจำปี ๒๕๖๕"


นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธี

ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และผู้แทนจากส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้แทนส่วนกลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แทนภาคเหนือ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
ผู้แทนภาคกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้แทนภาคอีสาน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
ผู้แทนภาคใต้

กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕
แด่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ผ่านระบบออนไลน์

โดยจัดกิจกรรม
ณ ที่ตั้งของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และสำนักงานพระพุทธศาสนาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

การนี้
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
นำโดย
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวเยาวภา สมมิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกเมน จันทเขต

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโยธิน อุตส่าห์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
โดยดำเนินกิจกรรมคู่ขนานกับส่วนกลาง
และภูมิภาคในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย
จนเสร็จสิ้นพิธี

********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,892