"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด” ณ วัดกะสังอัตตนันท์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (๒๑ เม.ย. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


"กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด”
ณ วัดกะสังอัตตนันท์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
และทำความสะอาดในครั้งนี้
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด

ณ วัดกะสังอัตตนันท์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพไทย
อำเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว
โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในกิจกรรมครั้งนี้
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยความพร้อมเพียง


***********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,932