กิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว “ห่วงใยประชาชน สู้ภัยโควิด-19” (๒๒ เม.ย. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


กิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสระขวัญ
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

“ห่วงใยประชาชน สู้ภัยโควิด-19”

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ วัดคลองคันฉอ ตำบลสระขวัญ
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


คณะสงฆ์ตำบลสระขวัญ เขต ๓
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
นำโดย
พระมหาไพวงษ์ พลญาโณ
เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดคลองคันฉอ

กำหนดการจัดกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน
ประจำตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

“ห่วงใยประชาชน สู้ภัยโควิด-19”


โดยจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

และมอบเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน ๒๕๖๕

ในการนี้
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย

นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ในพื้นที่ตำบลสระขวัญ
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)
จำนวน ๑๑ ราย อาศัยอยู่ใน ๓ หมู่บ้าน
ดังนี้

๑) บ้านหนองอีด้วง
๒) บ้านคลองคันฉอ
๓) บ้านเนินกะบก


กิจกรรมนี้
เป็นการมอบชุดเครื่องบริโภค อาหาร น้ำดื่ม
สิ่งของที่จำเป็น 
ส่งต่อกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้กักตัว ผู้ด้อยโอกาส

ในการนี้
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ได้ร่วมดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์
ด้วยความเรียบร้อยจนแล้วเสร็จโครงการ

***********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,906