"ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕" (๒๗ เม.ย. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


"
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
"

วันพุธที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น.


โดยมี
พระเทพรัตนมุนี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
เป็นประธานตรวจสนามสอบในครั้งนี้

การนี้
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง
ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๑๒

พร้อมถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ
โดยการสอบครั้งนี้
จัดขึ้น ณ สนามสอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้
การดำเนินการจัดการสอบในครั้งนี้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกประการ


***********************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,928