พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจาฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


"พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจาฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕"

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดนครธรรม
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


จังหวัดสระแก้ว
กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจาฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในพิธีนี้
พระครูวัฒนานครกิจ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานครและเจ้าอาวาสวัดนครธรรม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วย
พระมหาทวี วิสารโท
เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
และพระพิธีรวมจำนวน ๑๐ รูป

โดยมี
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
เข้าร่วมในพิธีด้วยความพร้อมเพียง

การนี้
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วย
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมการเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจาฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

****************************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,908