พิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทานแด่พระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม (๒๐ พ.ค. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

"พิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทานแด่
พระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม"

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชศรัทธาทรงอุปถัมภ์
พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พันตำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
รองเลขาธิการพระราชวัง
และคณะเชิญรถไฟฟ้าพระราชทานมาถวายแด่
พระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปญฺญาธโร)

เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม
ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว

โดยมี
พลโทกฤษดา สาริกา
รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก ๙๐๔
เป็นประธานในพิธี


ในการนี้
นายปริญญา โพธิสัตย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

พลตรีชาลี ไกรอาบ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙


พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

พลตำรวจตรีณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

นายจักรพงษ์ พันธ์โชติ
นายอำเภอวัฒนานคร
และ

นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

ให้การต้อนรับ 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน 
เข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้
ได้ดำเนินการตามมาตารการควบคุม
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ทุกประการ


************************

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,913