โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
"โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสระแก้ว"
           นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดสระแก้ว
           โดยมีพระมหาทวี วิสารโท เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแผนกของสำนักศาสนศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการนิเทศติดตาม ณ สำนักศาสนศึกษาวัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,186