กิจกรรมโครงการสังฆะประชาปันสุข และโครงการบูรณาการเกื้อหนุนกันระหว่างวัด รัฐ ชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว บูรณาการร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ. สระแก้ว
.........................................
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมโครงการสังฆะประชาปันสุข และโครงการบูรณาการเกื้อหนุนกันระหว่างวัด รัฐ ชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
จังหวัดสระแก้ว บูรณาการร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา โดยมีพระครูวิสาลปุญญาภิรัต ดร. เจ้าคณะอำเภอตาพระยา
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการสังฆะประชาปันสุข โดยมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง
ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อเเจกจ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาสและยากจน และผู้ป่ายติดเตียง ในพื้นที่อำเภอตาพระยา
จำนวน 10 ครัวเรือน ในการนี้นายอำพร กุดแถลง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว พร้อมข้าราชการในสังกัด
ร่วมอำนวยความสะดวกคณะสงฆ์ เเละร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,412