โครงสร้างหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

ทำเนียบผู้บริหารผอ.พศ. (onab.go.th)

ผู้บริหารส่วนกลาง (onab.go.th)

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค (onab.go.th)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) (onab.go.th)


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,369