บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


นายอำพร กุดแถลง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ทำเนียบผู้อำนวยการ


ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นายโกเมน จันตเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


 


นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ อุดมศุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นายสุวิชชา มณฑาลพ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 
นางสุภาวรรณ เทพบุรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นายชัชวาล ตรีทศ
พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวสำรวย คำปลิว
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,369