ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒   

ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม   

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒๗๐๐๐

โทรศัพท์

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒

โทรสาร  ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๓

 

 

อีเมล์

webmaster@onab.go.th

onab.sakaeo@gmail.com

 

 

Social

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

 

 

 


 


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,443